Tax control, beheers uw fiscale risico's

Tax assurance, zekerheid fiscale positie organisatie

Goodbook, helpt u in uw zoektocht naar een bij uw organistaie passende invulling.

Foto van Henk Janson - Freelance Tax Accountant

Ontstaan horizontaal toezicht

Belasting betalen is niet leuk. In bedrijfseconomische zin is veelal sprake van een kostenpost. En in een gezond winststreven is de tendens deze kostenpost te matigen. Hiertoe staan in de praktijk legitieme wegen open. Door sommigen worden de grenzen van het toelaatbare opgezocht. Enkelen overschrijden die grenzen.

Het is de primaire taak van de Belastingdienst om de belastingwetten uit te voeren en de belasting te heffen die op grond van die wetten verschuldigd is. Van oudsher omvat de werkwijze van de Belastingdienst het tegengaan van fouten, constructies en fraude. Aangiften werden daartoe – achteraf – minutieus tegen het licht gehouden en ondernemend Nederland werd geregeld verblijd met boekenonderzoeken. Twijfel of een geschil over een element uit de aangifte kon leiden tot jarenlange procedures, met grote onzekerheid, advieskosten en irritaties tot gevolg.

Om verschillende redenen moest het roer om:

  • klachten van VNO/NCW over de grondhouding van de Belastingdienst en de overlast die het bedrijfsleven als gevolg daarvan ervoer.
  • ontwikkelingen bij de Belastingdienst (nieuwe taken, automatisering, reorganisatie, bezuinigingen).
  • maatschappelijke ontwikkelingen (economische groei, internationalisering, forse toename aantal ondernemers).

Met name bij beursgenoteerde ondernemingen is tevens een ontwikkeling gaande om in de jaarrekening meer openheid van zaken te geven over de financiële risico´s. Dit omvat ook fiscale risico´s en dat verklaart de behoefte om deze zoveel mogelijk te beperken.