Tax control, beheers uw fiscale risico's

Tax assurance, zekerheid fiscale positie organisatie

Goodbook, helpt u in uw zoektocht naar een bij uw organistaie passende invulling.

Foto van Henk Janson - Freelance Tax Accountant

Met goodbook, zeker van uw zaak

Het door de Belastingdienst gepropageerde horizontaal toezicht biedt het bedrijfsleven nieuwe kansen. Internationaal bezien loopt Nederland voorop. In OESO-verband wordt de groei naar een op samenwerking en vertrouwen gebaseerde verstandhouding tussen onderneming en fiscus ook erkend en gesteund.

Er zal altijd een gezonde belangentegenstelling tussen belastingbetaler en fiscus blijven bestaan. Tax planning blijft mogelijk, maar brengt risico´s met zich mee. Door de binnen horizontaal toezicht beoogde open communicatie tussen partijen kunnen die risico´s evenwel beperkt worden. De complexiteit van nationale en internationale belastingregels in combinatie met de specifieke kenmerken van uw onderneming maken een kundige advisering en beoordeling daarbij noodzakelijk.

Met Goodbook Tax Accountancy haalt u deze deskundigheid in huis, vaak in aanvulling op de deskundigheid van de onderneming zelf, of die van de vaste belastingadviseur.