Tax control, beheers uw fiscale risico's

Tax assurance, zekerheid fiscale positie organisatie

Goodbook, helpt u in uw zoektocht naar een bij uw organistaie passende invulling.

Foto van Henk Janson - Freelance Tax Accountant

Inhoudelijke afspraken in convenanten OK?

Sylvester Schenk geeft in een interview in Accountancynieuws het volgende bezwaar weer:

Afspraken die in het kader van horizontaal toeziht en convenanten zijn gemaaktgelden alleen voor de ondertekenaars (of de daarbij aangesloten branchegenoten). Belastingplichtigen of intermediairs die niet bij een convenant betrokken zijn, vallen dus buiten de boot. Hij vindt dit in strijd met het gelijkheidsbeginsel en niet kunnen. Je kunt je afvragen of een convenant iets anders is dan vroeger een beleidsbesluit.

Wij onderschrijven deze opvatting.

Geef een reactie